Termeni și condiții

I. Despre noi :

Serviciile eastride.ro sunt oferite de către societatea Eastride Bicycle Delivery Srl, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Ploiești nr 39-45 ap 34, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj-Napoca sub numărul J12/2981/2018, având CUI: 36103015, reprezentată legal de către Halmen Balazs, administrator.

Putem fi contactați la următoarele adrese de email și numere de telefon:

Halmen Balazs, administrator: balazs@eastride.ro tel: 0722.183.435

Bakos Botond, general manager: botond@eastride.ro tel: 0722.183.433


II. Despre eastride.ro

www.eastride.ro nu este un serviciu e-commerce, ci un site de prezentare.

Prin acest site dorim să prezentăm principalele noastre activității, după cum urmează:

a.) Food delivery pentru marile platforme, dar și prin platforma noastră proprie pentru restaurantele independete. 

b.) Recrutare forță de muncă pentru desfășurarea activităților de food delivery.

c.) Comercializarea și închirierea de mijloace de transport nepoluante (biciclete și scutere electrice). Această activitate se realizează doar prin semnarea unui contract, nu prin comandă directă.

III. Proprietatea Intelectuală

Conținutul și designul www.eastride.ro, precum și orice alt material având legătură cu acesta trimis dvs. prin e-mail sau furnizat de  dvs. prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse și orice alte materiale), aparțin Societății și/sau colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat în mod expres - (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau sa reproducă materialele www.eastride.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societății.
Nu puteți folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informații protejate de legea copyright-ului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale www.eastride.ro fără a deține o permisiune scrisa, prealabilă, din partea Societății.
Este permisă crearea limitată, revocabilă si neexclusivă a hiperlinkurilor către pagina de index a www.eastride.ro, atâta timp cât aceasta acțiune nu prezintă serviciul www.eastride.ro într-o lumină falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice, sau marci ca parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societății.

IV. Înregistrarea la newsletter
Site-ul www.eastride.ro poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiționată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe Site). Pentru a beneficia însă de anumite servicii sau promoții oferite de noi, vă puteți abona la newsletter-ul nostru. O dată abonat, adresa dvs. de e-mail va rămâne în baza noastră de date și o vom putea folosi ulterior pentru diverse campanii de marketing de la care vă puteți dezabona oricand.

V. Datele Personale
Vă rugăm să accesați pagina în care vă este prezentată Politica de Confidențialitate pentru a vă informa cu privire la informațiile colectate de www.eastride.ro, cu privire la modul în care sunt folosite acestea, precum și la drepturile cu privire la protejarea intimității dvs.

VI. Legislație aplicabilă:

Serviciile oferite de Societate prin intermediul www.eastride.ro sunt guvernate de dispozițiile legilor române, cu precădere de Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, HG 448/2005 și Directiva Europeană EC/96/2002, care reglementează regimul taxei pentru timbrul verde, aplicabil produselor electronice.
Termenii si condițiile www.eastride.ro se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre Părti se vor supune rezolvării instanțelor judecătorești competente de pe raza municipiului Cluj-Napoca.